مهارت های کوچینگی

قسمت دوم

قصد و نیت ها و مفهوم آن ها در کوچینگ

در فرآیند کوچینگ، گمانه زنی می تواند تبعات خطرناکی در بر داشته باشد. یکی از مباحث کلیدی ارتباط برقرار کردن در کوچینگ، نحوه بیان شما است که مشخص می کند پاسخ شنونده خصمانه است یا دوستانه.

مفهوم یا قصد و نیتی که در پس کلمات شما وجود دارد بسیار مهم است.

این مثال ها را در نظر بگیرید؛

 

چیزی که بیان می شودمفهومی که دارد
اگر بخواهم زودتر بروم، ناراحت نمی شوی، می‌شوی؟می خواهم زودتر بروم برایم هم مهم نیست که ناراحت می‌شوی یا نه.
از نظر شما ایرادی ندارد که کمی زودتر بروم؟واقعاً دوست دارم زودتر بروم، اما اگر ناراحت می‌شوی، نمی‌روم.
می شود من رانندگی کنم؟دوست دارم من رانندگی کنم.
می خواهی خودت رانندگی کنی یا من می توانم رانندگی کنم؟پیشنهادت را برای این که چه کسی رانندگی کند، با آغوش باز می پذیرم.
تو رانندگی می کنی؟واقعاً دوست ندارم رانندگی کنم.

مهارت های کوچینگی

مهارت های کوچینگی

 

نه تنها قصد و نیت شما از بیان یک حرف اهمیت دارد، بلکه معنا و مفهومی که شنونده از حرف هایتان برداشت می کند نیز مهم است.

به عنوان مثال اگر بگویید، “می خواهم امروز کمی زودتر بروم، این از نظر تو ایرادی ندارد؟ ممکن است واقعاً این را هم در نظر داشته باشید که شاید زودتر رفتن شما برای همکارتان ناراحت کننده باشد.”

اما شاید همکارتان صحبت شما را چنین تعبیر کرده باشد، “می خواهم زودتر بروم، برایم هم مهم نیست که تو ناراحت می‌شوی یا نه، تو باید تا هر وقت که لازم باشد در شرکت بمانی.”

پس بهتر است که بگویی، من خیلی دوست دارم کمی زودتر بروم اما اگر تو هم می خواهی زود بروی، من می مانم. اما اگر با زود رفتن من مشکل نداشته باشی، این لطفت را جبران می کنم و تو می توانی هر روزی که خواستی زودتر بروی و من جای تو می مانم.

چرا تفاوت لحن و بیان در کوچینگ تا این حد حائز اهمیت است؟

کوچینگ به معنای داشتن یک رابطه حمایت گرانه و روان است. کوچ این را به مخاطب نمی گوید اما در لابه لای صحبت‌های او به دنبال مجالی برای پرسیدن پرسش های مؤثر و ارائه پیشنهادهایی است که مخاطب می تواند آن ها را پذیرفته یا رد کند.

 

مهارت های کوچینگی

مهارت های کوچینگی

 

یک دنیا تفاوت هست میان این دو جمله:

  1. تجربه نشان داده اگر جلسات کوچینگی در محیطی خارج از محیط کار مراجع برگزار شود، خیلی بهتر است، برای همین اگر موافق باشی می توانیم جلسه را در کافی شاپ برگزار کنیم.
  2. می خواهیم جلسه مان را در کافی شاپ برگزار کنیم چون تجربه نشان می دهد بهتر است در حین کوچینگ از محیط کار فاصله بگیریم.

کوچ با بیان اولین جمله این فرصت را به مخاطب می دهد که پیشنهاد او را رد کند.

در جمله دوم کوچ می گوید، “من می دانم بهتر است چه کار کنیم و تو باید همان کاری را بکنی که من می‌گویم.” به عبارت دیگر با بیان این جمله به مخاطب نشان می دهد که هیچ ارزش و احترامی برای نظر او قائل نیست و در نتیجه نمی تواند با او یک رابطه کوچینگی پر بازده و مفید برقرار کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *